Disclaimer

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Lisa Berkhuysen. Tenzij anders is aangegeven, zijn alle auteursrechten op deze website (tekst, beeld en overig materiaal) eigendom van Lisa Berkhuysen. Niets van deze website mag voor commercieel gewin worden gedistribueerd of verkocht; niets van deze website mag hoe dan ook worden gewijzigd of in welk ander materiaal dan ook worden opgenomen, hetzij geprint of in elektronische vorm, tenzij daar schriftelijke toestemming voor is gegeven door Lisa Berkhuysen de eigenaar en beheerder van deze website.
Voor elk ander gebruik van op deze website aanwezig intellectueel eigendom is schriftelijke toestemming nodig van Lisa Berkhuysen; misbruik van de inhoud ervan is ten strengste verboden.
Copyright © Lisa Berkhuysen.